Skip navigation

Privacyverklaring

MEGGLE AG en Molkerei MEGGLE Wasserburg GmbH & Co.KG (hierna te noemen: "MEGGLE") nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden zich strikt aan alle toepasselijke wetten en voorschriften voor gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de (Duitse) Federale Wet op de Privacybescherming (BDSG) en de Telecommunicatiewet. Hierna vindt u informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens bij het gebruik van onze websites. U kunt deze verklaring op elk moment op onze website opvragen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de MEGGLE-websites en hun sub-domeinen.


1. DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

1.1 Dienstverlener en verantwoordelijk in de zin van de privacywetgeving zijn MEGGLE AG en Molkerei MEGGLE Wasserburg GmbH & Co. KG, Megglestr. 6–12, 83512 Wasserburg, Duitsland, Tel.: +49 (0) 8071 - 73 0, Fax: 08071 - 73 444, e-Mail: infomeggle.de.

Onze functionaris gegevensbescherming kunt u bereiken via

Christian Volkmer - Datenschutzbeauftragter -
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Deutschland


Tel.: +49 (0) 941 2986930
E-Mail:anfragenprojekt29.de


2. UW RECHTEN

2.1 U heeft het recht om bij ons op elk moment informatie op te vragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, evenals over de herkomst, de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie deze gegevens worden doorgegeven, alsook over het doel van het opslaan.

2.2 U heeft het recht om van ons de onmiddellijke rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens, of beperking van verwerking te eisen. Met het oog op de doeleinden van de verwerking, heeft u bovendien het recht om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

2.3 U heeft het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen. We zijn onder meer verplicht om deze gegevens te wissen, als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt, of als u uw toestemming heeft ingetrokken.

2.4 U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en u heeft het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking wordt gedaan met uw toestemming, of dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

2.5 Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van gegevens, dan kunt u deze op elk gewenst moment intrekken.

2.6 Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitieme belangen, dan kunt u tegen deze verwerking bezwaar aantekenen.

2.7 Stuurt u a.u.b. alle verzoeken om informatie, of bezwaren tegen de verwerking van gegevens, per e-mail aan datenschutzmeggle.de of naar het onder Punt 1 genoemde adres.

2.8 In geval van schending van de wet op de privacybescherming, heeft u het recht om beroep aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Verantwoordelijke toezichthouder voor privacyvraagstukken is in het geval van MEGGLE

het Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-Mail: poststellelda.bayern.de


3. GEGEVENSBEVEILIGING

We maken gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens die wij van u beheren te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Uw gegevens worden versleuteld verzonden. Het toegepaste sleutelprotocol is daarbij TLS 1.2.

4. HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ INFORMATIEF GEBRUIK, COOKIES

4.1 In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u tijdens uw bezoek aan de website geen contact met ons opneemt en ons ook niet op een andere manier voorziet van informatie, verzamelen we de gebruiksgegevens die uw browser automatisch verzendt om u in staat te stellen de website te bezoeken. Opslaan van die gegevens dient uitsluitend voor systeem-gerelateerde en statistische doeleinden (overeenkomstig Art. 6 deel 1b AVG), alsook - in uitzonderingsgevallen - voor het weergeven van strafbare feiten (overeenkomstig Art. 6 deel 1e AVG).

4.2 De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden gewist of geblokkeerd zodra de doelstelling van het opslaan wegvalt. Ook kan het opslaan van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk zijn op basis van aan hem door de Europese of nationale wetgever opgelegde EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften. Het blokkeren of wissen van de gegevens heeft ook dan plaats, op het moment dat een in de genoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij de noodzaak bestaat voor verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een contract of voor het uitvoeren van een contract.

4.3 De door uw internetbrowser door te geven gegevens, waarvan sprake is onder Punt 4.1 zijn:

 • IP-adres,
 • datum en tijdstip van de toegang tot de website,
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT),
 • inhoud van het verzoek (concrete pagina),
 • toegangsstatus / HTTP-statuscode,
 • de hoeveelheid gegevens die telkens wordt verzonden,
 • website van waaruit het verzoek afkomstig is,
 • de browser,
 • het besturingssysteem en de interface,
 • taal en versie van de browsersoftware.

4.4 De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat een uitwisseling van de website met de computer van de gebruiker mogelijk is. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie worden opgeslagen. Opslag in logbestanden vindt plaats, om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Analyseren van de gegevens voor marketingdoeleinden heeft in deze context niet plaats.

Op deze doelstellingen is ook ons legitieme belang bij de verwerking van gegevens gebaseerd, in overeenstemming met Art. 6 deel 1f AVG.


5. HET GEBRUIK VAN COOKIES

5.1 Onze website gebruikt cookies. Bij het gebruik van de website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door de door u gebruikte browser op uw harde schijf worden opgeslagen, waardoor de site die de cookie plaatst (in dit geval wij dus) bepaalde informatie ontvangt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod voor de gebruikers klantvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde “session-cookies”. Ze worden automatisch gewist als u de website verlaat. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen tot wij ze wissen. Die cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek uw browser te herkennen.

5.2 Cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie) worden verwerkt in overeenstemming met Art. 6 deel 1f AVG. Ons legitiem belang bij het opslaan van cookies is het technisch correct en geoptimaliseerd leveren van deze functies. Voor zover andere cookies worden opgeslagen (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag), worden die afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

5.3 U kunt uw browserinstellingen geheel volgens uw wensen configureren, bijv. door het accepteren van cookies te blokkeren. Wij wijzen u er echter op, dat u daardoor mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

5.4 Deze informatie wordt afzonderlijk opgeslagen van alle andere eventueel bij ons opgeslagen informatie. In het bijzonder worden de gegevens van de cookies niet gekoppeld aan uw andere gegevens.

5.5 In principe maken we op de volgende manier onderscheid tussen cookies:

 • sessie-gerelateerde cookies: deze worden tijdens het surfen op onze websites opgeslagen op uw computer of eindapparaat en na afloop verwijderd;
 • permanente cookies: deze blijven lange tijd op uw computer staan;
 • cookies van derden: deze worden gemaakt door partner-websites en zijn ingebed in onze pagina. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het leveren van gepersonaliseerde reclame.

5.6 Over het algemeen gebruiken we internettechnologieën (bijv. cookies, Javascript) alleen om de werking van onze website voor u te vergemakkelijken en om ons aanbod en uw communicatie met onze inhoudelijke onderdelen te optimaliseren:

 • We gebruiken zogenoemde sessie-gebaseerde cookies om de actuele sessie actief te houden.
 • We gebruiken cookies voor data-analyse. Hiermee kunnen we bijv. herkennen in hoeverre onze formulieren worden geaccepteerd, hoeveel bezoekers onze pagina's gebruiken, of wat de meest bezochte websites zijn.
 • We gebruiken cookies van derden, die zijn ontworpen om uw ervaringen met de inhoud van onze pagina’s en de weergave van advertenties te verbeteren.

5.7 Sommige derde partijen plaatsen cookies op uw computer, om met name het bezoekersgedrag te registreren en aanbiedingen (inclusief reclame) te kunnen personaliseren. Afhankelijk van het platform, worden verschillende cookies van derde partijen geplaatst. Hoe de derde partij cookies gebruikt, kunt u lezen op de betreffende pagina's van het netwerk. De informatie over de netwerken vindt u in de tabel hieronder. Over cookies van derde partijen hebben wij geen controle. We raden u daarom aan, om op de betreffende websites van derde partijen te controleren welke cookies worden gebruikt en hoe deze kunnen worden beheerd. Voor populaire derde partijen zoals Facebook, Google en nog vele andere, is "Digital Advertising Alliance" een manier om een algemene opt-out voor alle DAA-bedrijven in te stellen.

5.8 Momenteel gebruiken we de volgende cookies:

 • Google: __utmb, __utmc, __utma, __utmz, __utmx, _gat, DSID, IDE, GPLUS_UI_BETA, OTZ
 • Facebook: c-User, datr, fr, locale, lu, atc, csm, p, presence, s, xs, ASP.NET_SessionId, pl,
 • etracker: et_id, _et_coid, etcnt_XXXXXX, isSdEnabled
 • MEGGLE: isSdEnabled, _et_coid, _dismissed,  PHPSESSID, videoheader.count, hidecookiepopup, buttonPositionsNew
 • Matomo: _pk_id, _pk_ses

5.9 Het beheer van cookies / Bezwaar maken

In uw browsermenu vindt u instellingsopties voor het gebruik van cookies. Over het algemeen biedt een browser de volgende instellingsopties:

 • cookies bekijken,
 • cookies toestaan,
 • alle of bepaalde cookies uitschakelen,
 • alle cookies verwijderen bij het sluiten van de browser,
 • cookies blokkeren,
 • waarschuwen als een cookie geplaatst zal worden en
 • bezwaar maken tegen tracking-webanalyse

5.10 Voor de volgende browsers vindt u de instructies voor het uitschakelen van cookies op de pagina's van de fabrikant. Blokkeert u onze cookies in uw browser, dan kunt u sommige delen van onze website niet gebruiken.

 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Chrome (Windows) / Chrome (Mac) / Chrome voor iOS / Chrome voor Android
 • Safari
 • Safari (iOS)


6. VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR CONTACTOPNAME EN COMMERCIEEL GEBRUIK

6.1 Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens (dat zijn bijv. uw naam, telefoonnummer en e-mailadres) gebeurt onder meer als u deze gegevens uitdrukkelijk (bijv. om contact op te nemen) aan ons doorgeeft via ons contactformulier. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw vragen en op basis van Art. 6 deel 1a en 1f AVG.

6.2 Gebruik voor commerciële doeleinden gebeurt alleen onder de voorwaarde, dat u vooraf uw toestemming heeft gegeven en in overeenstemming met Art. 6 deel 1a AVG. De gegevens die bij ons worden opgeslagen met het doel om u de Newsletter toe te sturen, worden door ons bewaard totdat u opzegt en vanaf het moment dat u heeft opgezegd door ons gewist.


7. VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ BESTELLINGEN, OPENING VAN EEN KLANTENACCOUNT, GEBRUIK VAN DIRECTE MARKETING ACTIVITEITEN

Persoonsgegevens worden door ons verzameld, in overeenstemming met Art. 6 deel 1b AVG, op het moment dat u deze aan ons doorgeeft voor het uitvoeren van een contract of het openen van een klantenaccount. Deze gegevens worden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, alleen gebruikt voor het afwikkelen van het contract en het verwerken van uw aanvragen. Nadat het contract volledig is afgewikkeld en de aankoopprijs helemaal is betaald, worden uw gegevens uitsluitend nog bewaard gedurende eventuele fiscaal en commercieel voorgeschreven bewaartermijnen en na afloop van die termijnen verwijderd.


8. VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ SOLLICITATIES

8.1 We verzamelen ook persoonsgegevens als u bij ons solliciteert. Het is noodzakelijk dat we deze persoonsgegevens verwerken om het sollicitatieproces goed te kunnen uitvoeren, inclusief het opzetten van een elektronisch sollicitatiedossier, het beheren van uw sollicitatie en het organiseren van sollicitatiegesprekken - kortom, het verwerken is een voorwaarde om met u een arbeidsovereenkomst aan te kunnen gaan. Het verwerken gebeurt in overeenstemming met Art. 6 deel 1b AVG.

8.2 We gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 deel 1fb AVG ook om u in de toekomst eventueel te kunnen koppelen aan andere vacatures. Uw gegevens worden voor dit doel voor een beperkte periode van 1 jaar na een niet succesvolle sollicitatie opgeslagen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens.


9. ONTVANGERS / CATEGORIEEN VAN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS, GEGEVENSOVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN, LEGITIEME BELANGEN WAAROP WIJ ONS HIERBIJ BASEREN

9.1 Uw gegevens worden door ons niet doorgegeven aan derde partijen. Uitzondering hierop vormen de serviceproviders die in onze opdracht de gegevensverwerking in het kader van deze privacyverklaring uitvoeren, bijv. als onderdeel van de orderverwerking en de technische infrastructuur van de websites.

Dit zijn:
9.1.1    All Bytes GmbH, Sudetenweg 2, 83533 Edling, Duitsland, voor webservices en marketing
9.1.2    SAINT ELMO'S München GmbH & Co. KG Kaulbachstraße 4, 80539 München, Duitsland, voor webservices en marketing
9.1.3    InnNet GmbH, Internet-Services, Schmerbeckstrasse 4, 83512 Wasserburg, Duitsland, voor webhosting


10. ETRACKER

Onze website maakt gebruik van de analysedienst etracker. Aanbieder is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg Germany. Uit de gegevens kunnen, onder een pseudoniem, gebruiksprofielen worden samengesteld. Daarvoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw internetbrowser. De cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen. De gegevens die met de etracker-technologieën worden verzameld, zullen zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokken persoon niet worden gebruikt om bezoekers aan onze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het toekomstig verzamelen en opslaan van gegevens.

Om bezwaar te maken tegen het toekomstig verzamelen en opslaan van uw bezoekersgegevens, kunt u de volgende koppeling gebruiken om een opt-out-cookie van etracker te verkrijgen. Die zorgt ervoor dat er in de toekomst geen bezoekersgegevens uit uw browser door etracker worden verzameld en opgeslagen:
https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb  

Hierdoor wordt door etracker een opt-out cookie met de naam "cntcookie" ingesteld. Verwijder deze cookie a.u.b. niet, zolang u uw bezwaar wilt handhaven. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van etracker:
www.etracker.com/de/datenschutz.html

11. FACEBOOK

Op onze website worden plugins gebruikt van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. U herkent de plugins aan het Facebook-logo of de "Like-button" ("Leuk") op onze webpagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u onder de volgende link: developers.facebook.com/docs/plugins/

Bij bezoek aan onze homepage www.meggle.com, wordt via de plugin een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de servers van Facebook. Daardoor krijgt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht.

Door te klikken op de "Like”-knop als u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. We wijzen er uitdrukkelijk op, dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en ook niet weten hoe Facebook de gegevens gebruikt. Verdere informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze homepage aan uw Facebook-account kan toewijzen, dan moet u zich vooraf bij uw Facebook-account afmelden.

12. reCAPCHA

Om de aanvragen te beschermen, die u via het contactformulier bij ons doet, gebruiken we de reCAPTCHA-service van Google Inc. (Google). Het onderzoek dat gedaan wordt is bedoeld om te onderscheiden of de gegevens worden ingevoerd door een mens en de aanvraag niet – oneigenlijk – plaatsvindt via geautomatiseerde, mechanische verwerking. Het onderzoek omvat het doorsturen naar Google van het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google nodig heeft voor de dienstverlening van reCAPTCHA. Voor dit doel worden de door u ingevoerde gegevens naar Google verzonden en daar gebruikt. Het verwerken is gebaseerd op onze legitieme belangen, Art. 6 deel 1f AVG. Is op deze website IP-anonimisering geactiveerd, dan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen aangesloten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie, in opdracht van de exploitant van deze website, om uw gebruik van deze service te kunnen evalueren. Het IP-adres dat door uw browser als onderdeel van reCaptcha wordt verzonden zal niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd. Voor deze gegevens geldt het afwijkende privacybeleid van Google. Zie voor meer informatie over het privacybeleid van Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.